Εκθέσεις

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου έχει επιλέξει με την ενεργή συμμετοχή σε εκθέσεις που αφορούν την κοινωνική-οικονομική-πολιτισμική δραστηριοποίηση των διαφόρων περιοχών αλλά και λαών, να επικοινωνήσει προς το ευρύ κοινό, τα οράματά της, τις επιδιώξεις της, την επιθυμία της και τον αγώνα της να καταστήσει την Πελοπόννησο κόμβο εξελίξεων και παράδειγμα πολιστικών δράσεων, προς όφελος των ανθρώπων της αλλά και της χώρας.
Η προβολή του φυσικού της πλούτου και κάλλους, των προϊόντων της, των πρότυπων επιχειρήσεών της, της καινοτομίας που είναι απαραίτητα, καθώς και κάθε τι άλλο που αποτελεί τη φυσιογνωμία της, αποδεικνύει την απολύτως επιβεβλημένη και μελλοντικά συμμετοχή της.
Τα αποτελέσματα της εικόνας σε συνδυασμό με τις κατάλληλες ενέργειες θα ορίσουν την Πελοπόννησο ως σημείο αναφοράς και προορισμό κάθε ανήσυχου και αποδοτικού πνεύματος. Ενώ θα σημάνουν τη νέα της θέση στρατηγικά σε μια διαφορετική απ’ αυτή που ως τώρα γνωρίζαμε, Ελλάδα.