Εξαγωγείς

Ο δικτυακός τόπος Pelopexpo.com, παρέχει online πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα που προσφέρονται από τις εξαγωγικές εταιρείες της Πελοποννήσου. Το Pelopoexpo.com προσπαθεί να βοηθήσει τους διεθνείς αγοραστές να βρουν προμηθευτές των Πελοποννησιακών αγαθών. Επίσης, προσπαθεί να βοηθήσει τις εταιρείες να εγκαθιδρύσουν επιτυχείς επιχειρηματικές σχέσεις.